استراکچر استفاده شده در اجرای سقف پاسیو:

میدونستی که آریا متال، خدمات سقف پلی کربنات و… هم ارائه میده؟

استراکچر استفاده شده در اجرای سقف پاسیو پروفیل آهن ،پوشش پلی کربنات یا حبابی ،چسب خصوص یا ایزوگام ،دریچه تهویه هوا ،جک و غیره استفاده شده است.

شرکت سارین پوش مجری انواع سقف های پلی کربنات ،حبابی،سقف پاسیو ،حیاط خلوت ، اجرای سقف پاسیو ،سقف کاذب حیاط خلوت ،نورگیر پشت بام ،اجرای سقف در غرب تهران و… میباشد.

قبل از هر اقدامی کارشناسان شرکت از محیط اجرای کار بازدید کاملا رایگان به عمل می آورند بعد از بازدید و طراحی تیم اجرای شروع کار می کنند.

امروزه برای تامین نور و روشنایی در پاسیو به استفاده ازنورگیر اقدام می کنند در گذشته از شیشه ها استفاده می شد ولی با توجه به خطرات ناشی از شیشه استفاده از نورگیر حبابی مناسب می باشد.

انتقال حرارت و روشنایی در هیچ از پوشش ها بصورت صدرصد نمی باشد.چون مقداری از این حرارت و نور جذب پوشش سقف و یا منعکس می شود.

میدونستی که آریا متال، خدمات سقف پلی کربنات و… هم ارائه میده؟

استفاده از نورگیر حبابی شکل، در مقدار و ابعاد گوناگون یکی از ایتم های اصولی برای پوشش سقف  می باشد.پوشش سقف می تواند بر روی طبقه هم کف برای پوشش نور کافی در آپارتمان ها به اجرا در آید.

پوشش سقف می تواند محافظ تراس خلوت باشدو می تواند آن را پاک نگه دارد. اگر پاسیو یا حیاط خلوت با مصالح شفاف مسقف شود باید بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه در نظر گرفته شود.