نصاب بیلبورد در تهران،نصب بیلبورد تبلیغاتی - آریا متال